KURALLAR

KURALLAR

1. UYGUNLUK
Katılımcılar, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na kaydolarak Katılım Koşullarını kabul ve beyan etmiş olur.
Bu bağlamda;
1.1 Koşu 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. 33K , 61K ve 100K Katılımcılarının 24 Mayıs2024 tarihinde geçerli( 6 Aylık) ve koşmalarına engel olmadığını belirtir bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların atletik hazırlıklarının olması ve farklı hava ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
1.2 Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu olmayacaktır.
1.3 Kişi başına tek bir girişe/kayda izin verilir.
1.4 Organizatör, katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir.
1.5 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. Böylesi bir durumda; katılımcılara, www.dageniceultra.com sayfasından bilgi verilecektir.
1.6 Özel kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www.dagyeniceultra.com'da zamanında duyurulacak şekilde, minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar.
1.7 Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.


2. KAYIT VE KATILIM
2.1 Spx Dagyenice Ultra Trail veya Koşusu'na kayıt olmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.dagyeniceultra.com adresine başvurulur. Kaydınızda bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri size bildirmek için kullanılacaktır.
2.2 Aşağıda bulunan veriler www.dagyeniceultra.com'daki listelerde ve sonuçlarda yayınlanacaktır. (Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (tam belirtilmişse)). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.dagyeniceultra.com'da duyurulacaktır.
2.3 Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları devredilemez.
2.4Spx  Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu öncesi, herhangi bir anda, katılımcı etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar verilmesi halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır. Spx Dağyenice Ultra Maratonun da olan koşu ve doğa sporlarının ne çeşit riskler taşıdığı konusunda bilgi ve tecrübem vardır. Doğa sporlarında risklerin tamamen yok edilemeyeceğini, kısıtlı ilk yardım hizmetinin bulundurulduğunu, güvenliğin maksimum olabilmesi için organizasyonun duyurduğu kurallara tamamen uymam gerektiğini kabul ediyorum. Yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında başıma gelebilecek kazalarda ve sakatlıklarda her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum. www.dagyeniceultra.com adresinde belirtilmiş konumlardan yarış kitimi almam gerektiğini biliyorum. Yarış kitimi T.C. kimlik numaralı kimliğim, yarış tarihinden 6 ay öncesinden Doktor onaylı kendime ait sağlık belgesi ve organizasyonun belirttiği zorunlu malzemeleri göstererek almam gerektiğini biliyorum. Yarış kitimi belirtilen tarihten önce almadığım takdirde, sonrasında yarış kiti malzemeleri için herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi biliyor ve kabul ediyorum.
2.5 Eşya teslimi ile ilgili bilgileri kabul ediyorum. numaralı çantamı eşya teslim alnına organizasyon sitesinde belirtilen saatlerde teslim etmem gerektiğini ve bu saateler de teslim etmezsem yetkililerin çantaları kabul etmeyeceğini biliyorum. Çantamda değerli eşya, para, telefon, cüzdan vb. bulundurmamam gerektiğini, çantamın kaybolması durumunda tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu biliyorum. Alan haricinde bir yere ya da vasıtaya çantamı bıraktığım takdirde çantama ulaşamama durumunu yaşayabileceğimi ve bu sebeple organizasyonu düzenleyen kurum ve yetkililerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını biliyorum. Yarışı bitirdiğim zaman çantamı teslim ettiğim alandan almam gerektiğini biliyorum.


3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
3.1 Spx Dağyenice Trail veya Koşusu'na katılım, www.dagyeniceultra.com ve www.alivex.com adreslerinden, kredi kartı ve banka kartı seçenekleriyle sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemeler yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış kilometrelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile etkinliğe katılınmaması durumunda hiçbir sebeple Kayıt Ücreti geri ödenmez. Ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartları'nı temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.
3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi sırasında Kayıt Ücreti'ni herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.
3.3 Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na katılan Katılımcı'nın hiçbir sebep ile katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatör'ün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, iptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.4 Kayıt ücretinin yegâne karşılığı Yarış Numarası, Çip ve Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na Katılma Hakkı'dır.
3.5 Yarışın birincisine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar Organizatör'ündür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatör'ün Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.
3.6 Kazanan katılımcı, Organizatör'ün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 5 gün) içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif galip belirleme hakkını saklı tutar.


4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI
4.1 Organizatör Katılım Şartları'nı değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.dagyeniceultra.com'da yayınlanacaktır.
4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'nun yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın,Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'nu iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Etkinlik'in tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya Etkinlik ile bağlantılı olarak sunulan imkanları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.
4.3 Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcı'yı bu Katılım Şartları'na uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Etkinlik'te, Etkinlik öncesinde ya da Etkinlik ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatör'ün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada Organizatör'ü veya Etkinlik'i suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir numara ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin resmi numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir numarayı ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Etkinlik'e kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcı'nın diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcı'ya geri ödeme yapılmayacaktır. Bir Etkinlik'ten diskalifiye edilmiş bireylerin adı resmî sonuçlardan çıkarılacaktır.
Organizasyon halka açık alanlarda yapılacağı için katılımcı olarak genel toplum kurallarına uymakla yükümlü olduğumu biliyorum. Organizasyon kuralları dışında davranmak, parkur dışı araziye girmek, etkinlik sırasında 3. şahısların veya kurumların can ve mal güvenliğine zarar vermenin yasak olduğunu ve aksi durumlarda her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. Yarış güvenliği için organizasyonu düzenleyen kurum yetkilileri ve Emniyet yetkililerinin tebliğ edeceği kurallara uyacağımı, yarış günü üst ve çanta aramalarından gececiğimi , güvenlik açısından tehlikeli görülmem durumunda yarışa katılmama müsaade edilmeyeceğini biliyor ve onaylıyorum.
Spx Dağyenice ultra maratonu bir koşu organizasyonu olup, bisiklet, motosiklet, paten yada herhangi bir başka tekerlekli yada tekerleksiz araçla ve her türlü hayvan ile yarışa katılmak mümkün değildir.
Organizasyon sırasında yetkililerin belirttiği zorunlu malzemeleri taşımayan yarışmacılar, çevreyi kirleten, yardıma ihtiyacı olan yarışmacıya yardım etmeyen yarışmacıların diskalifiye edileceğini biliyor ve onaylıyorum.
Spx Dağyenice ultra maratonu’nun herhangi bir kategorisine kayıt yaptırmış bütün koşucuların , sponsor firmaların eşantiyon olarak dağıttığı tişört, balon, bayrak vs… gibi görseller dışında herhangi bir markayı , derneği, vakıfı, örgütü, platformu, oluşumu temsil edecek tarzda görselleri, koşu alanına sokmanın ve teşhir etmenin yasak olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. Bu tür davranışları tespit edilen şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılarak alacak talebinde bulunulacağını biliyor ve kabul ediyorum.
Yarış sonrasında yayımlanacak olan sonuçlar listesinde ismimin gözükmemesi durumunda ve yarış sonucumun yanlış olduğunu düşünmem durumunda yarış günü organizasyon bitiş saatinden en geç 1 saat önce yarış alanındaki çip ölçüm çadırındaki hakeme yarışta koştuğuma , çip noktalarından eksiksiz geçtiğime ve yarışı belirtilen zaman sınırı içerisinde tamamladığıma dair, varsa görsel dokümanlar ile talebimi yapacağımı ve belirtilen zaman içerisinde yapmadığım talep için de herhangi bir hak idda edemeyeceğimi biliyor ve kabul ediyorum.
Yarış parkurunda kurulmuş olan çip noktalarında yer alan çip halılarından geçmediğim ve el terminallerine çipimi okutmadığım takdirde ve internet sitesi https://www.dagyeniceultra.com belirtilen diskalifiye kurallarında belirtilen kuralların ihlal edilmesinin diskalifiye sebebi olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.
Sonuçlar açıklandığında dereceye giren yarışmacılardan, organizatör gerekli gördüğü takdirde koştuğu rotanın gpx ini talep edebirir. Sporcular Bu dosyayı saatlerinden yada strava dan gösteremediği taktirde herhangi bir hak idda edemez.

Tüm parkurlarda yarışmacı sıralaması için Net Time (Net Süreye) bakılmaktadır.

Üstünde eksik zorunlu malzeme taşıdığı tespit edilen koşucuya , 10 dakika süre cezası verilecektir. Sağlığını riske edecek malzemeleri eksik olan koşucu organizatörün tespit etmesi durumunda yarıştan men edilebilecektir.

Yarışa baton ile başlayan yarışmacı , yarışı baton ile bitirmek zorundadır. Aksi takdirde 60 dakika süre cezası verilecektir.

Aşağıda listelenmiş olan davranışlar doğrudan diskalifiye sebebidir:

  • - Herhangi bir ara noktadan geçmemek.
  • - Kestirme yol veya taşıt kullanmak.
  • - Ara noktalar haricinde destek almak.
  • - Yardıma ihtiyacı olan bir katılımcıyı yalnız başına bırakmak ve yardım etmemek.
  • - Doğal ortamı tahrip etmek veya çöp atmak.
  • - Sağlık personeli tarafından kontrol edilmeyi reddetmek.
  • - Sağlık personeli veya organizasyon tarafından verilen kararlara (örn. yarışa devam etmeme) uymamak.
  • - Zorunlu malzemeleri bulundurmamak veya organizasyon tarafından kontrol edilmelerini reddetmek.


5. HAKLARIN VERİLMESİ
5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Etkinlik'ten ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizatör; Etkinlik ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkanına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Etkinlik'te bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Etkinlikle ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.
5.3 Katılımcı, Organizatör'ün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerini, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul eder.


6. BİLGİLERİN TOPLANMASI VE VERİ KORUMA
6.1 Aşağıdaki “Kişisel Veriler” Katılımcı'nın ismiyle beraber bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile bağlantılı olarak Katılımcı girilen Kişisel Veriler'in doğru ve güncel olduğunu onaylamış olur.
6.2 Organizatör dünya çapında çalıştığı için; kişisel bilgileri, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülke dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile bağlantılı amaçlar için gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu’nun tamamlanmasından sonraki bir süreyi de kapsamaktadır.
6.3 Kazanan Katılımcı'dan, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir.
6.4 Organizatör ve yüklenicileri, sizinle Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcı'nın herhangi bir anda bu Kişisel Veriler'in tamamen ya da kısmen değiştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı vardır. Böyle bir durumda Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini temin edecektir.
6.5 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılımlar kabul edilmeyecektir. Çip ve/veya koşu göğüs numarasının kayıp edilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.
6.6 Diskalifiye durumunda, Organizatör'ün bu durumu yayınlama yükümlülüğü yoktur.
6.7 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu’na katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirler ve Organizatör, Katılımcı'nın herhangi bir tıbbi/sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
6.8 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler Katılımcı'nın sorumluluğundadır ve Organizatör'ü bağlamaz. Bir Katılımcı'nın,Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile ilgili eylemleri yerine getirirken kendini sakatlaması halinde Organizatör sorumlu değildir. Organizatör, gerekli gördüğü hallerde, Katılımcı'yı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda Katılımcı'ya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek masraflar, Organizatör'ün sorumluluğunda değildir ve Katılımcı tarafından karşılanır.
6.9 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatör'ün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.
6.10 Organizatör'ün ve Yarış Personeli'nin talimatlarına uymak zorunludur. Etkinlik'in düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcılar'ın güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Etkinlik'ten yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımcı ile ilgili hiçbir nedenhiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Katılımcı, yaralanma vb durumlarda, Organizatör'ün, Yarış Personelinin ya da iş birliği Ortakları'nın hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit eder. Katılımcı'dan kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatör'ün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.
6.11 Organizatör yarış ile alakalı km. farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Katılımcı'nın ve diğer herkesin iyiliği için Organizatör'ün yarışma ve güvenlik kurallarına uyulması zorunludur. Organizatör veya Yarış Personeli herhangi bir anda Katılımcı'nın katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Etkinlik Alanı'nda park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcı'nın sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.
6.12Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece etkinliğin yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.
6.13 Organizasyon Yapımcısı'nın, yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegâne takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt ederim. Etkinlik'in, doğal afetler (rüzgâr, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın, grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizasyon Yapımcısı'nın kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizasyon Yapımcısı'nın, Etkinlik ile bağlantılı Katılım Ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini Katılımcı kabul eder.

"Toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Spx Dağyenice Ultra Trail veya Koşusu'na Kayıt ve Katılım Şartları'nı özgür iradem ile okudum. Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğimi taahhüt ederek yarışmaya katılıyorum."